Tvillingegårde som Deths Gård var en almindeligt forekommende byggeskik på Læsø - man havde også trillinge-gårde og sågar firlingegårde, som udgjorde hele minisamfund - til gengæld var der næsten ingen  landsbyer...
Frilandsmuseet huser som sagt den ene halvdel af Bangsbogården Deths gård. Den anden trives i bedste velgående på Læsø, hvor den norske filosof, dr. phil, forsker m.m. Hans Kolstad i flere årtider har passet gevaldig godt på gården og i dag bl.a. driver galleri på stedet.

20 tangtagshuse, 11 fredede og 1 nyistandsat

Huse med tangtage er der ikke mange af i hele verden - faktisk kun ca. 20. Derudover har Frilandsmuseet den ene halvdel af tvillingegården Dethsgård.

Der findes kun ca. 20 huse tilbage med tangtag i hele verden. Mange er stærkt medtagne af vind, vejr og alder, og en del - 11 - er totalt fredede. Og med en kvadratmeter-pris på 7.800,- for et nyt tangtag skal der kigges mere end dybt i pungen for at renovere et helt tangtag.

Det var der heldigvis råd for på Alléen 1 på Læsø, hvor Kulturarvsstyrelsen lagde helt præcis 1.250.000,- kr. for 32 ton tang samt ikke mindst arbejdsindsatsen med hele tængningen i Henning Johansens kyndige tækkehænder.

Andrines Hus sælges gennem Estate Brønderslev for Kulturrvsstyrelsen

Se Andrines Hus...

Andrines Hus blev købt i 2009 af Kulturarvsstyrelsen og er renoveret med stor respekt for historien og det unikke håndværk i tængning af et nyt tangtag.
Andrines Hus sælges for Kulturarvsstyrelsen af Estate i Brønderslev og i tæt samarbejde med ejendomsmægler Poul-Erik Larsen, som selv er Læsø-bo.

Mere info og aftale om fremvisning hos Estate i Brønderslev eller direkte hos Poul-Erik Larsen på 20 28 26 80