Andrines Hus

Andrines Hus er opkaldt efter Andrine Pedersen, som ejede huset på Alléen 1 i udkanten af Østerby på Læsø, og bl.a. ernærede sig med lidt fårehold. 
I 1968 købte svenskeren Ingvar Ekstrand og hans hustru huset og lagde en stor indsats i at bevare det som fritidshus. Huset blev fredet i 1989. I 2009 overtog Kulturarvsstyrelsen så huset, og på billedet drikkes der lidkøb på overtagelsen...
Foto; Læsø Posten, Kirsten Østergaard. 

http://theabech.dk/
Alléen 1, Læsø, Andrines Hus, Andrine flækker brænde


"I et af de karakteristiske vinkelformede gamle læsøhuse boede i en menneskealder en enlig kvinde, frøken Andrine Pedersen. Når man kom ad Alleen, kunne man ikke undgå at lægge mærke til hendes hus med tangtaget. Da jeg kom forbi en dag i 1965, stod den 80-årige Andrine og huggede brænde til fyring i komfur og kakkelovn. Selv om jeg tidligere havde skrevet om Andrine og også fotograferet hende, kunne jeg ikke lade være med at tage et billede af situationen. Andrine Pedersen var lykkelig og tilfreds med tilværelsen, og hun passede sit lille landbrug, som gav foder til denene ko og fåret, hun havde."

Sådan skriver Bernth Christensen i bogen "Læsø og dem jeg mødte" om Andrine. Bogen kan købes på Læsø Museum...

Fra Andrine via Ingvar til Kulturarv...

Andrines Hus har fået sit navn efter Andrine Petersen, som boede i huset på Alléen 1 i Østerby i en menneskealder frem til 1968, hvor hun solgte huset til svenske Ingvar Ekstrand.  

Andrines Hus har været fredet siden 1989, og findes på matrikelkort fra 1816, hvor man kan se, at huset er et af de ældste småhuse i området. Det har ligget for sig selv i uopdyrket område med en mindre have mod syd.

Husets alder kendes ikke, men huset ældste del vurderes at være fra anden halvdel af 1700 - tallet. Huset er ikke bygget på én gang, men vokset frem i mindre etaper, som det ofte skete med ejendomme på Læsø – årsagen skal findes i knapheden i materialer, hvor man ofte var nødt til at vente på den næste stranding for at få tømmer.

Oprindeligt bestod huset af en længe på 5 fag i bindingsværk med køkken, stue og kammer og indgang fra nordsiden. Senere er huset udvidet ad flere gange til dets nuværende længde på 11 fag. I østenden er der efter 1885 bygget en stald på, først med 3 fag, siden forlænget med 2 fag mod nord. Østlængen blev revet ned for få år siden på grund af dens meget dårlige stand, men kan ses på mange billeder som billedet ovenfor fra Læsø Museum.

Andrines hus er i dag et smalt 11 fag langt øst/vest orienteret stuehus, som ligger frit i landskabet med brønd nord for huset og et mindre jordtilligende.

Som så mange andre blev huset opført med tangtag, dels fordi det var det tilgængelige materiale, dels fordi det var en tradition på Læsø og dels fordi tang som tagmateriale havde mange fordele; der var nok af det, det isolerede godt, det var brandsikkert.

Et tangtag holder i flere hundrede år. På Alléen 1 har det holdt fra 1790 til 2009. Tængemanden på projektet med restaureringen af Andrines Hus, Henning Johansen, har personligt garanteret for, at taget holder i flere hundrede år og kommer efter sigende gerne og tjekker med jævne mellemrum;-)