Europa Nostra sætter pris på tang...

At Læsøs tangbank og projekterne med nye tangtage på bl.a. Andrines Hus nyder bevågenhed også ude i verden har Læsø fået et fornemt bevis på med tildelingen af den højt estimerede Europa Nostra pris, som er tildelt som en hyldest til Læsøs tangbank for dens arbejde med at bevare en europæisk kulturskat, som tangtagene er. Prisen blev overrakt ved i Lissabon i juni 2012 og genoverrakt ved en ekstra ceremoni på Læsø i september 2012.

Fremtiden fra fortiden...

Andrines Hus er både fortællingen om at bevare Læsøs enestående egnsbyggeskik omkring tangtagene og samtidig historien om at restaurere en fredet bygning op til nutidsstandard med respekt for historien.

Og derudover har historien faktisk også en mulig tangent til fremtiden, idet det nu er blevet muligt via Læsøs tangbank og erfaringerne med bl.a. Andrines Hus at arbejde målrettet med at udforske tangens muligheder som et moderne byggemateriale. Realdania har således finansieret midler til et moderne tangtagshus, som skal projekteres i samarbejde med Tegnestuen Vandkunsten, der er kendt for at levere kreativ arkitektur.