Andrines Hus - rene naturmaterialer

Tang er et fantastisk materiale til tage. Holdbart, brandsikkert og 100 % ren natur. På Læsø har man gennem århundreder brugt tang eller ret beset ålegræs som tagmateriale, fordi man havde nok af det og det var velegnet, holdbart, isolerende og til at reparere og forny. Sygdom i ålegræsset og fremkomsten af moderne tagdækningsmaterialer har medført, at en unik lokal kulturarv næsten var forsvundet, og det er kun takket være 2 lokale ildsjæle og hjælp fra en række fonde, at der nu igen er kommet nyt tangtag på et hus - Andrines Hus. Ålegræsset er nemlig tilbage - ikke på Læsø, men på Bogø og Møn, og her høstes der nok til at fylde op i Læsøs tangbank. 

Andrines Hus på Læsø -foto Morten Pihler

Imponerende 32 ton tørret ålegræs pakket i bigballer på Møn og sejlet til Læsø er der gået til taget på Andrines Hus. Tangen er skilt ad, renset og siden hen bearbejdet manuelt og lidt maskinelt til de forskellige lag, som tangtaget består af - fagudtrykkene er ord som vaskere, haler og gumlinger.

Der var ikke meget træ på Læsø, så mange huse blev opført delvist med skibstømmer, dels drivtømmer, dels fra strandinger. Derfor finder man i mange af de gamle Læsø-huse også ofte tydelige tegn på, at de er bygget med skibstømmer - bl.a. variererer dimensionerne i tømmeret ofte betydeligt. Der er også tilfældet i Andrines Hus, hvor man i et spær kan genkende en rælingsplanke med hullerne til kofilnaglerne, og i undertagsbeklædningen lykkedes det tømrerne og tækkemanden at bevare et stykke af en gammel åre.

Andrines Hus er opført i solidt bindingsværk og med gode gedigne naturmaterialer. Stærkt tømmer til de bærende dele, afhøvlede plankegulve, klinker og sine steder har man bevaret gulvbelægningen med marksten - i bryggerset og i entréen, hvor det danner en rustik overgang mellem fliserne i badeværelset og en mellemgang.